NHÀ TÀI TRỢ

 
 
 
 

Bảng đồng

 

Bảng đồng được làm bằng các tấm đồng phẳng, sử dụng hoá chất làm ăn mòn kim loại; tạo nên phần nội dung chìm trên bề mặt tấm đồng. Phần nội dung có thể được sơn màu hoặc không.

Bảng đồng được dùng phổ biến tại bên ngoài trụ sở Doanh nghiệp.