NHÀ TÀI TRỢ

 
 
 
 

Bảng đèn neonsign

 

Bảng đèn neonsign thường là hình thức Biển gắn chữ nổi, được gắn thêm hệ thống đèn khí chạy theo phần chữ nổi để tăng sự chú ý.

Bảng có hiệu quả vào ban đêm. Thường được dùng tại các nhà hàng.